Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye büyük müjde! Fred…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe de Fred’e verilen cezanın 3 maçtan 2 maça, Mert Hakan Yandaş’a verilen 2 maçlık cezanın ise 1 maça indirildiği belirtildi.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

“Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

-Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

Ötey yandan Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“1. E.2023/504 – K.2024/1
MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, Kulüp Başkanı Faruk Koca ve idarecileri Cahit Şahin, Yusuf Buğra Tanık ile ilgili PFDK’nın 14.12.2023 tarih ve E.2023-2024/540 – K.2023-2024/694 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
– MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 401, güney kale arkası 202, 203, doğu tribün 302,303 batı vip tribün vip sağ, vip sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 2.000.000,00 TL para cezasına dair verilen kararda para cezası yönünden eylem ile verilen cezanın orantılılığı gözetilerek takdiren sonuç cezanın 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 560.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,
– MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle FDT’nin, 46, 44/2-b, 41/1-b, 52/1. ile FDT’nin 10/2. ve 4/2. maddeleri uyarınca verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile, Faruk Koca’nın müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca 300 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kazanılmış hakkı gözetilerek para cezası verilmesine yer olmadığına, FDT 41/1-b, FDT 10/2 maddeleri uyarınca cezasından takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

– Faruk Koca’nın müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet verdiği dikkate alınarak FDT’nin 52/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, bununla birlikte FDT 46 ve FDT 10/2 maddeleri uyarınca cezasından takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

– Faruk Koca’nın üç yılı aşan cezasının hukuki sonucu olarak FDT’nin 25/2. maddesi uyarınca Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına,

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü idarecisi Cahit Şahin müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 140.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– MKE Ankaragücü Spor Kulübü idarecisi Yusuf Buğra Tanık’ın müsabaka bitiminde sosyal medyadaki paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezasının orantılık açısından cezanın, 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
5. E.2023/517 – K.2024/5

Bursaspor Kulübü’nün ve futbolcuları Mustafa Genç, Çağatay Yılmaz, Canberk Yurdakul, Eren Tunalı ve Talha Yakın ile ilgili PFDK’nın 23.12.2023 tarih ve E.2023-2024/582 – K.2023-2024/730-747 sayılı kararlarına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bursaspor Kulübü taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 56.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü’nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 6.750,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü futbolcusu Mustafa Genç’in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 10.800,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü futbolcusu Çağatay Yılmaz’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6 resmi müsabakadan men ve 10.800,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü futbolcusu Canberk Yurdakul’un rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 9.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü futbolcusu Eren Tunalı’nın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 9.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Bursaspor Kulübü futbolcusu Talha Yakın’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 9.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,
6. E.2023/518 – K.2024/6
Fenerbahçe’nin, futbolcuları Fred ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili PFDK’nın 23.12.2023 tarih ve E.2023-2024/580 – K.2023-2024/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe futbolcusu Fred’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

– Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2024/3 – K.2024/10
Galatasaray’ın idarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 28.12.2023 tarih ve E.2023-2024/614 – K.2023-2024/761 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey F, Kuzey G, Kuzey H, Kuzey N, Kuzey O, Kuzey P bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray’ın kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan kulüp yöneticisinin açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddelerinin uygulanması suretiyle verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray idarecisi Erden Timur’a, 25.12.2023 tarihinde medyaya yaptığı ve kulüp resmi youtube hesabında yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/5 – K.2024/12
Fenerbahçe’nin ve idarecileri Can Gebetaş ve Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 28.12.2023 tarih ve E.2023-2024/614 – K.2023-2024/760 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün D-E-F, Kuzey Tribün L-M-D-E-F ve Maraton Üst Tribün D-E-F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe’nin 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Fenerbahçe Futbol idarecisi Can Gebetaş 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki’nin 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir