3. İstanbul Eğitim Zirvesi’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ile görüştü

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. Yarın da devam edecek zirvenin teması “Eğitimde Değişimi Yönetmek” olarak belirlendi. Zirveye, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Tekin’in yanı sıra zirvede, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Malezya, Bosna Hersek ve Kongo Cumhuriyeti’nin eğitim bakanları, farklı ülkelerden gelen eğitimci ve akademisyenler yer aldı. Öte yandan Bakan Tekin, zirve öncesi Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZILI MESAJ GÖNDERDİ

Zirve Türkiye Maarif Vakfı’nın tanıtım videosunun izletilmesiyle başladı. Programa katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zirveye gönderdiği mesaj Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben tarafından okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvenin hayırlı olmasını dilediği mesajında özetle, “Türkiye son 21 yılda bilim ve teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde eğitimde küresel cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfı, hassasiyetleriyle bir taraftan FETÖ’nün yol açtığı tahribatı giderirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğine hizmet ediyor. Çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz ve başarılarından gurur duyduğumuz vakfımıza, bizler de gereken desteği veriyoruz. Türkiye Maarif Vakfı’nın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

“EĞİTİMDE EŞİTLİK VE ADALET OLMAZSA OLMAZIMIZ”

“YEPYENİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ, YEPYENİ BİR EĞİTİM FELSEFESİ İNŞA ETMEK DURUMUNDAYIZ”

Bakan Tekin, “İçinde yaşadığımız günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki egemen siyasal sisteme eylemli bir karşı çıkışını ifade eden ‘dünya beşten büyüktür’ mottosunun aslında dünyada tam da bu zirvenin konusunu teşkil eden değişime referans oluşturabilecek bir karşı çıkış olduğunu sizlerle tartışmak istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Dünya gerçekten çok büyük bir değişim geçirmekte. Bunların bir kısmını fark ediyoruz, teknolojik gelişmeler üzerinden görebiliyoruz. Bundan 5 yıl önce sahip olduğumuz bir teknolojik imkan bugün artık geri kalmış bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Bunları görebiliyoruz ama içinde yaşadığımız için fark edemediğimiz başka değişiklikler, başka paradigmalar var. Devlet kurgusu değişiyor, siyaset kurgusu değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyadaki egemen siyasal düzenin de bu anlamda değişmesi, bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dünyada ekonomik tartışmalar yaşanıyor, ekonomik düzen değişiyor. Emperyalizm ve sömürgecilik üzerine kurgulanan dünya düzeni değişiyor. Bütün bu değişimlerin içerisinde bizler egemen dünya düzeninin bu değişim parametrelerine uygun bir biçimde biz de eğitim sektörüne kafa yoran kişiler olarak bizler de bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız. Yeni kurulan dünya düzeninde bizler küresel emperyalizmin ürettiği referanslarla, ürettiği sistemle artık kendimizi ifade etmemek durumundayız. Biz Türkiye Yüzyılı’nı başlattığımız bu dönemde bu genel söylemi ve genel düzenin aksine, kendi referans değerlerimizin, kendi toplumsal değerlerimizi, kendi tarihimizi, kendimize ait insani değerlerimizi referans alan ve dünyadaki bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan, kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi, yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız. Bize ait, bizi yansıtan, bizi, kuşağımızı eğitebilecek, bizim gençlerimizi eğitebilecek yepyeni bir eğitim felsefesinin ana parametrelerinin bu tartışmalardan çıkmasını ümit ediyorum” diye konuştu.

AKGÜN: ULUSLARARASI EĞİTİMDE TÜKRİYE’NİN MARKASI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün konuşmasına İsrail’in Gazze’ye saldırılarına değinerek başladı. Akgün, “Ülkemizin 2053 hedeflerine adım adım ilerleyişinde Türkiye Maarif Vakfı olarak uluslararası eğitimde Türkiye’nin bir markası olmanın haklı gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. 3. İstanbul Eğitim Zirvesi’nin ana teması ise eğitimde değişimi yönetmek. Zirveye yapay zeka, biyo teknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı, insanın dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini korumasını gündeme getirmek istedik” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YURTDIŞINA AÇILAN KAPISI”

Başkan Akgün “Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’nin eğitimde yurtdışına açılan kapısıdır. Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren bir uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, diğer taraftan her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz. Türkiye’nin eğitim alanındaki birikimini hem zenginleştirmek hem de paylaşmak amacıyla kurulan vakfımızın faaliyetleri sadece yurtdışındaki okullarımızla sınırlı değildir. Uluslararası Maarif Programı çalışmaları ile özgün bir K12 müfredatı için yoğun emek sarf ettiğimizi ifade ettim. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı Türkçe alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bünyemizde kurmuş olduğumuz Maarif Ajansı ile, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlıyoruz. Başta Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin saygın üniversiteleri olmak üzere, çok sayıda saygın kurumla verimli iş birlikleri geliştirdik. Dünyanın önemli üniversitelerinde açmış olduğumuz Türkiye Araştırmaları Merkezlerini kamusal sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin eğitim tecrübesini ve birikimini yurt dışına taşırken, küresel gelişmeleri de ülkemiz gündemine getiriyor, Türk eğitim camiasının hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda, en son beşinci sayısını yayınladığımız Maarif Uluslararası Eğitim Dergisi’ni, Türkiye Bilimler Akademisiyle birlikte hazırladığımız Türk Maarif Ansiklopedi’sini ve Maarif Global Education Series başlığı altında yayınladığımız kitaplarımızı zikretmek isterim. Vakıf olarak oluşturduğumuz bu güçlü eğitim ağının etkileşimini güçlendirmek ve dünyanın tecrübesini bir araya getirmek için de üç yıldır İstanbul Eğitim Zirvesini düzenliyoruz.”

“2021’de düzenlediğimiz Birinci İstanbul Eğitim Zirvesi’ni “Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm” temasıyla çevrimiçi düzenledik; Dijitalleşmenin uluslararasılaşmaya etkisi, müfredatın uluslararasılaştırılması, eğitimin geleceği, eğitimin yeniden modellenmesi, eğitim ve toplumsal adalet, eğitim ve kalkınma konularına değindik. İkinci Zirvemizi 2022’de “Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları” temasıyla yüzyüze düzenledik. Aralık 2019’da başlayan ce kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisinin eğitim üzerindeki etkilerini yaşadığımız ortamda; okul ortamından uzun süre ayrı kalan öğrencileri yeniden okul ortamına ısındırmak ve pandeminin öğrenciler/öğretmenler/veliler üzerinde bıraktığı psikososyal etkileri tartıştık.” ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN, MALEZYALI MEVKİDAŞI FADHLİNA BİNTİ SİDEK İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ile zirve öncesi bir araya geldi. Bakan Tekin, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek’i Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İslam coğrafyasının jeostratejik öneme haiz iki ülkesi arasındaki iş birliği potansiyelini çok yönlü geliştirmek istediklerini kaydetti. İki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun tarihi köklerine işaret eden Tekin, bu ilişkilerin her alanda somut adımlarla daha da geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için güçlü iradeye sahip olduklarını belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Malezya arasındaki Eğitim İş Birliği Anlaşması’nı en kısa zamanda nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Malezya’da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için yapılacak iş birliğinin önemini vurguladı. Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ise Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Fadhlina Binti Sidek, Türkiye Maarif Vakfının Malezya’da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli imkanların sağlanacağını kaydederek Bakan Tekin’i ülkesine davet etti.

KONUK BAKAN SİDEK, BAKAN TEKİN’İ MALEZYA’YA DAVET ETTİ

Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ise Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin geliştirilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Sidek, Türkiye Maarif Vakfının Malezya’da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli imkanların sağlanacağını kaydederek, Bakan Tekin’i ülkesine davet etti.

“YAKIN GELECEKTE PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ”

Bakan Tekin ayrıca, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında görüşmenin fotoğraflarına yer veren Tekin, “Türkiye ve Malezya’nın birçok alanda olduğu gibi eğitimde de güçlü işbirliğini geliştirmeye kararlıyız. Ülkelerimiz arasında eğitim alanında çok çeşitli işbirliklerini daha da güçlendirmek için ortak projeler, öğretmen ve uzman değişimi, din öğretimi ve mesleki eğitim gibi konularda yakın gelecekte protokol imzalayarak kayıt altına alacağız.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x