Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı Yönetmeliği Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcılar belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde ellisine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı Yönetmeliği” ile katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi durumlarda kısmen ödemeden faydalanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), BES’te kısmen ödeme hakkında yönetmeliğine göre, kısmen ödeme hakkını en az beş yıl kullanmamış katılımcıların, başvuruşu tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katkı payı ödediği sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusu gerçekleştirebilecek.

Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek.

Katılıcımlar bir defaya mahsus olmak üzere kısmen ödeme hakkı kullanabilecekler.

Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek.

Evlilik durumunda başvuru yapanlar ise başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği ile başvurusunu belgelendirecek.

Öte yandan eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinde yirmi bir yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca, genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi müteakip altı ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek.

Katılımcılar, emeklilik sözleşmelerinde yer alan taahhütlerini yerine getirmediğinde, emeklilik şirketi devlet katkısı ödemelerini, gecikme zammı ve faiz ekleyerek katılımcının hesabından kesecek ve bu tutarı vergi dairesine ödeme yapacak. Eğitim amaçlı kısmi ödemelerde ise bu yaptırım, devlet katkısı hesaplamasında yer alan oranlara göre sınırlı olarak uygulanıyor.

Söz konusu yönetmelik, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x